Vad är Rut?

Rutavdrag är när du kan få skattereduktion på 50% av arbetskostnaden. Det är endast arbetskostnaden som ger rätt till rutavdrag. Material och resekostnader i samband med arbetet ger inte rätt till avdrag. Vi ansöker om rutavdrag till dig. Du ser på fakturan att vi har dragit av rutavdraget. Har du redan förbrukat ditt utrymme som är på max 50000kr per person och hushåll, kommer du debiteras hela summan innan rutavdraget. Är du osäker på om du kan eller får utnyttja skattereduktionen du har kvar kan du kontakta skatteverket för närmare uppgift.


Vad är Rot?

Den som anlitar ditt företag för rotarbete kan få en skattereduktion, så kallat rotavdrag, för delar av arbetskostnaden. Det är endast arbetskostnaden som ger rätt till rotavdrag och du får dra av högst 30 procent.